Czarnków - informacje


10.464
mieszkańców Czarnkowa
5.052
mężczyzn
5.412
kobiet

1.523
w wieku przedprodukcyjnym

6.281
w wieku produkcyjnym

2.660
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

35
zawarto małżeństw

86
urodzeń

132
zgonów

-46
przyrost naturalny
miasto Czarnków
dochody

63.250.336
wydatki

60.283.632
struktura wydatków Czarnkowa

15.596
0,026%
Rolnictwo i łowiectwo

803.533
1,333%
Transport i łączność

6.864.757
11,387%
Administracja publiczna

1.431.351
2,374%
Gospodarka mieszkaniowa

127.368
0,211%
Działalność usługowa

5.491
0,009%
Informatyka

50.203
0,083%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

49.640
0,082%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250.925
0,416%
Obsługa długu publicznego

5.916
0,010%
Różne rozliczenia

21.476.290
35,625%
Oświata i wychowanie

291.658
0,484%
Ochrona zdrowia

3.353.784
5,563%
Pomoc społeczna

526.492
0,873%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.915.608
8,154%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.669.100
4,428%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.342.470
3,886%
Kultura fizyczna i sport

15.103.453
25,054%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-06 06:29
REKLAMA
pogoda Czarnków
21°C
wschód słońca: 04:31
zachód słońca: 21:13
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Czarnkowie

kiedy
2023-06-10 18:00
miejsce
Mayovka, Trzcianka, Straduń 2
wstęp biletowany