1 marzec 2021

Małżeństwo podejrzane o kradzieże z cmentarza

Sprawa ma swój początek 29 stycznia br., kiedy do policjan tów z Wielenia zgłosili się pokrzywdzeni, informuj ą c o kradzieży dwóch mosiężnych figur ek z nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Gulczu gm. Wieleń. Wartość poniesionych strat, jakie spowodowali nieznani jeszcze wtedy sprawcy, oszacowan o na około 4600 złotych.
REKLAMA

Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzaj ą ce do ustal enia os ób odpowiedzialn ych za kradzieże. P rzesłuchali świadków, przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Dużą rolę odegrały również ustalenia operacyjne oraz informacje przekazane przez kryminalnych z e Szamotuł.

Wszystkie te działania w ostateczności doprowadziły do zatrzymania złodziei przez sz a motulskich kryminalnych na terenie Szamotuł . To 29-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna. Jak się okazało, para była małżeństwem. D o tej pory policjanci z Wielenia przedstawili podejrzanym dwa zarzuty kradzieży, do których się przyznali i złożyli wyjaśnienia. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone, że w najbliższym czasie małżeństwo usłysz y ich wi ę cej , gdyż do funkcjonariuszy zgłaszają się kolejne osoby z informacjami dotyczącymi podobnych kradzieży.

W ręce wieleńskich policjantów wpadł również 3 4 -letni paser z Krzyża Wlkp., który po wcześniejszym pocięci u figurek, sprzed awał je w punk cie skupu złomu.

Za popełnione przestępstwa grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Karolina Górzna-Kustra

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
wielkopolskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Czarnkowie